Filer

När inspektionen har genomförts kategoriseras och klassificeras webbplatsen i någon av dryga dussinet förkonfigurerade kategorier. Den nya informationen skickas sedan ut till hela nätverket. Tex comdlg32.dll som är en dll fil som innehåller Common dialog boxar som används av Windows applikationer. Om inte, högerklicka på en tom yta och välj “Ny/Nytt”, “Strängvärde”. Han loggade in […]